נוכח מתקפת הטרור שהחלה ביום 7 באוקטובר 2023, הכריזו שר הביטחון וממשלת ישראל על מצב מיוחד בעורף בשטחי המדינה כולה ועל נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות.
בהמשך להשפעת האירועים על הפעילות במשק, חוקקה הכנסת את חוק דחיית מועדים הוראת שעה חרבות ברזל (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023(להלן – "החוק").
בהתאם לחוק, כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה לאור המצב הביטחוני (המנוי בתוספת לחוק), או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שמיום 7 באוקטובר2023 ועד ליום31 בדצמבר  2023(להלן: "התקופה הקובעת הראשונה,)"זכאי לדחיית מועד בת145ימים או עד ליום 29.2.2024, לפי המוקדם, לצורך ביצוע תשלום לתאגיד, שמועדו חל בתקופה הקובעת הראשונה.
כמו כן, בהתאם לחוק, כל מי שזכאי לדחיית מועד, כאמור לעיל, בתקופה שמיום1.1.2024 ועד  יום   29.2.2024(להלן: "התקופה הקובעת השנייה") וכן מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו, בהיותו חייל, בתקופה הקובעת הראשונה או השנייה, כתוצאה מהפעולות הצבאיות, זכאי לדחיית מועד בת31ימים, לצורך ביצוע תשלום לתאגיד, שמועדו חל בתקופה הקובעת השנייה.
הוראת השעה שלעיל חלה גם על בן זוגו של מי שזכאי לדחיית מועד, אם נקבע כי הוא אחראי לחיוב יחד עמו, וגם על שותפות וחברת מעטים אם השליטה בהן היא בידי מי שזכאי לדחיית מועד (לגבי שותפות שליטה של לפחות 50% בנכסים).

ככל שהנכם ברשימת הזכאים לדחיית מועד באפשרותכם לפנות אלינו באחת מהדרכים הבאות:
דוא"ל :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:058-800-800-1
פקס:9562358-04
משרד/י שירות הלקוחות בכתובת/ות: כפר יאסיף 24908,ת.ד2381, אזור התעשייה הצפוני, בניין בית
המשרדים והמסחר.

pdfזכאות לדחיית מועד בביצוע תשלום–חרבות ברזל