תאגיד המים והביוב האזורי אל-עין בע"מ (להלן :"התאגיד") נרשם ונתאגד בישראל ביום 1 בפברואר 2010 כחברה פרטית ומספר רישומה 514387208. החברה מוחזקת על ידי הרשויות המקומיות החברות בתאגיד: ג'דידה, מכר, כפר יאסיף, אבו סנאן, ג'וליס, ירכא, ינוח, ג'ת ומזרעה. התאגיד עוסק ב:

  • אספקת מים לתושבי יישובי התאגיד
  • סילוק שפכים לתושבי יישובי התאגיד
  • אחזקת רשת המים והביוב והמתקנים ההנדסיים בכפרי התאגיד

החברה פועלת מכח רישיון לפעילות חיונית ופעילות נוספת ( להלן: "הרישיון"), שניתן לה ביום 23 בדצמבר 2009 וזאת בהתאם לסעיף 15 לחוק תאגידי המים והביוב התשס"א, 2001. הרישיון הינו בתוקף לתקופה של 25 שנים כאשר לממונה על תאגיד המים והביוב ברשות המים הסמכות לחדש את הרישיון פעם ב- 5 שנים.