תאגיד המים "אלעין" מודיע בזאת על שיבושים באספקת המים ביישוב, ביום רביעי ה 29.9.21 החל משעה 21:00 בלילה ועד השעה 07:00 בבקר ביום שלמחרת – 30.9.21

 

 

 

, עקב עבודות בכביש 859 שמבצעת חברת מקורות.

מקורות תספק מים ממכלית להידרנט הנמצא אחרי החיבור.
נא לדאוג להביא זאת לידיעת התושבים וכן בעלי העסקים.

לידיעתכם ועמכם הסליחה עקב אי הנוחות.