החל מיום 19-22/07/2021 כולל
סניפי התאגיד יהיו סגורים בשל חג הקורבאן (עיד אלאדחא)

אין קבלת קהל בימים אלו

מאחלים לכם חג שמח