קהל נכבד:

 

תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" מודיע בזה :

* בתאריך 31/12/2022- סניפי התאגיד יהיו סגורים בשל סגירת שנה.

* וגם בתאריך 01/01/2023 כולל בשל חג ראש השנה.

 

                                                          חג שמח לכולם

                                                           הנהלת התאגיד