הודעה לציבור

תופעת "מים אדומים" באזור הגליל הודעת רשות המים ומשרד הבריאות