תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" ממליץ על החזקת מלאי מים לשתיה בבית -

המצב המומלץ החזקת 4 ליטר לנפש כפול שלוש כמספר הנפשות בבית.