קהל נכבד:

תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" מודיע בזה החל מתאריך 23/04/2022-25/04/2022 כולל,
סניפי התאגיד יהיו סגורים בשל החגים.

חג שמח לכולם

הנהלת התאגיד