1. מתחזית מזג האוויר לקראת התקופה הקרובה עולה כי צפוי מזג אוויר סוער כולל שלג במקומות הגבוהים במרחב.


2. ניסיון העבר מלמד על שיבושים בשגרת החיים בתחומים השונים ובכלל זה – הצפות, ניתוקי חשמל, פינוי תושבים מבתים מוצפים, חסימות כבישים, פיצוצי תשתיות מים בדגש על הצנרת הביתית ודודי שמש.

על כן תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" ממליץ
א. על החזקת מלאי מים בבית – המצב המומלץ החזקת 4 ליטר לנפש כפול שלוש כמספר הנפשות בבית .
ב. בלילות קרים וחשש לקרה להשאיר בבית זרימה חלשה של מים חמים באחד הברזים כפעולה למניעת קפיאת הצנרת.
ג. התאגיד יהיה ערוך בתקופה זו עם צוותי חרורם שיתנו מענה לכל תקלה.