חברי הדירטוריון הם נציגי הרשויות המקומיות :

עו"ד וסים מוקלד- נציג מועצה מקומית אבו סנאן
עו"ד חאלד קרש- נציג מועצה מקומית מזרעה
עו"ד אמל מאדי- נציג מועצה מקומית ג'וליס
עו"ד פאדיה אנדראוס – נציגת מועצה מקומית כפר יאסיף

'