• מ.מ מנכ"ל –עו"ד כמיל פרג'
  • מנהל כספים- רו"ח אלאא אג'בריה'
  • מהנדס התאגיד – אינג' חביב קרייני
  • מנהל צרכנות וגבייה – אמל פארס
  • מנהל אחזקה ותפעול – אינג' אדהם שחאדה
  • יועץ משפטי - עו"ד סאמי ברקת