חזון

אלעין תהווה מודל ואמת מידה להתנהלות מקצועית ואיכותית בתחומי הפעילות עליהם היא מופקדת, במדינת ישראל בכלל, ובמגזר הערבי, בפרט.

יעדים ומטרות

אלעין תפעל לתת שירות איכותי וברמה גבוהה לשביעות רצון התושבים.

אלעין תשאף להשלמת תשתיות של מערכות המים והביוב בכפרי התאגיד, תוך שמירה על הבטיחות, איכות הסביבה, ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

אלעין תפעל לאחזקה תקינה של מערכות המים והביוב, תוך הקפדה על כל התקנים ודרישות גופי האסדרה השונים במדינה.

אלעין תשאף לחזק את חוסנה הכלכלי בדרך של התייעלות פעולותיה על מנת להגיע לעצמאות כלכלית שתאפשר לה לשפר ולשדרג עוד את שרותיה לתושבי הכפרים שבתחום פעולתה.