צרכן יקר, הדפס את הטופס המתאים, מלא אותו ושלח לתאגיד בצרוף כל המסמכים הנדרשים לפקס מספר 04-9562358 או בדואר לכתובת: כפר יאסיף, אזור תעשייה, בניין מרואן מטאנס ת.ד 4309, ירכא 2496700

pdfטופס ערעור על קנסות

pdfטופס הסדר חריג, מהדורה 5

pdfבקשת תושב להסדר חוב מים

pdfטופס בקשה להחלפת צרכנים ברשת

pdfבקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

pdfבקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

pdfבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

pdfבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת

pdfהרשאה לחיוב חשבון

pdfטופס בדיקת תוכנית

pdfטופס התקנת מד

pdfפירוק מד מים

pdfהתקנת מד מים שפורק

pdfטופס בוררות

pdfטופס בקשה להצלבה