• בדיקת אפשרות חיבור לתשתיות המים והביוב
  ביקור בנכס ובדיקת אפשרות חיבור
 • חיבור צרכן חדש לתשתיות המים והביוב לאחר קבלת פקודת חיבור
  הכנת כתב כמויות,תכנון,מדידה במידת הצורך ודרישה פנימית להכנת הזמנה לביצוע חיבורי מים וביוב.
  המפקחים ימסרו הזמנות העבודה לקבלני האחזקה, וידאגו שהעבודות יבוצעו לפי תוכנית העבודה בצורה נכונה עם החזרת המצב לקדמותו לפי החוזה ובתיאום איתם.
 • אחזקת תשתיות המים והביוב בישובים השייכים לתאגיד
  קיימים שלושה צוותים המטפלים בתקלות עיליות (6 עובדים- אינסטלאטורים שעובדים בשלושה צוותים בזוגות).
  הצוותים לא קשורים ליישובים או לקבלנים ומבצעים עבודות עיליות בלבד.
  הצוותים עובדים עפ"י דיווח על תקלות מהאזורים השונים.
  לכל צוות יש טנדר עם ארגז סגור הכולל את כל החלקים והציוד הנדרש לעבודה .
  ישנם 3 מפקחים האחראים על עבודות אחזקה ותקלות תת קרקעיות, הקמה
  ושיקום, שמפעילים את קבלני האחזקה לפי סדר עבודה שנקבע מראש תוך מתן הזמנת עבודה .
  קיים טכנאי שאחראי על אחזקה מונעת, טיפול במשאבות ,מערכות השאיבה , פיקוד ובקרה.
  וקיים מנהל מחסן שאחראי על החלקים והמוצרים .
 • טיפול בבקשות ותלונות תושבים.
 • טיפול בסוגיות הנדסיות חריגות.
 • מתן אישורי חפירה מתאימים לקבלנים השונים , חברת החשמל ובזק , ונוכחות מפקח מטעם התאגיד בזמן ביצוע עבודות החפירה.
 • אישור עבודות וחשבונות קבלני האחזקה.
 • הזמנת חלקים ומוצרים לפי הצורך.
 • ספירת מלאי בסוף כל שנה כולל סידור החלקים במחסן.
 • אישור חיבור המבנה הקיים או המוצע למערכת הביוב הכללית בתוכניות הסניטריות המוגשות.

 מפרט תכנון וביצוע להתקנת רכיבי מערכות מים וביוב