תעריפי המים של תאגיד אלעין

pdfתעריף 1.7.2015 להורדה

תעריפי המים כללים שנקבעים ע"י רשות המים והם אחידים לכל תאגידי המים והביוב.

pdfתעריף 1.1.2015 להורדה

pdfתעריף 1.7.2014 להורדה