שעות קבלת קהל בסניפי מים וגבייה

 סניף/יום  א  ב  ג  ד  ה ששי  שבת
 כפר יסיף 08:30 -15:30  08:30 -15:30  10:30 -17:30  08:30 -15:30  08:30 -17:00  סגור 08:30 -14:30 
 ג'ולס סגור סגור סגור סגור סגור סגור  סגור
 ג'דידה-מכר סגור 08:30 -14:30  08:30 -14:30  08:30 -14:30  08:30 -14:30  סגור 08:30 -14:30 
 מזרעה סגור 8.30-13.30 סגור סגור 8.30-13.30 סגור סגור
 ינוח-ג'ת סגור סגור סגור סגור סגור סגור 8.30-14.30