1. מתחזית מזג האוויר לקראת הימים הקרובים, עולה כי צפוי מזג אוויר סוער כולל שלג במקומות הגבוהים במרחב.


2. ניסיון העבר מלמד על שיבושים בשגרת החיים בתחומים השונים ובכלל זה – הצפות, ניתוקי חשמל, פינוי תושבים מבתים מוצפים, חסימות כבישים, פיצוצי תשתיות מים בדגש על הצנרת הביתית ודודי שמש.
על כן תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" ממליץ :
א. על החזקת מלאי מים בבית – המצב המומלץ החזקת 4 ליטר לנפש כפול שלוש כמספר הנפשות בבית .
ב. בלילות קרים וחשש לקרה להשאיר בבית זרימה חלשה של מים חמים באחד הברזים כפעולה למניעת קפיאת הצנרת.
ג. התאגיד יהיה ערוך בתקופה זו עם צוותי חרום שיתנו מענה לכל תקלה.