עקב מצב תחלואתי קשה בקרב עובדי התאגיד הוחלט על סגירת משרדי התאגיד עד 11.1.21. מוקד התקלות יפעל כרגיל 1800505106