תאגיד המים האזורי אלעין

תאגיד המים והביוב האזורי אל-עין בע"מ (להלן :"התאגיד") נרשם ונתאגד בישראל ביום 1 בפברואר 2010 כחברה פרטית ומספר רישומה 514387208. החברה מוחזקת על ידי הרשויות המקומיות החברות בתאגיד: ג'דידה, מכר, כפר יאסיף, אבו סנאן, ג'וליס, ירכא, ינוח, ג'ת ומזרעה. התאגיד עוסק ב:

 • אספקת מים לתושבי יישובי התאגיד
 • סילוק שפכים לתושבי יישובי התאגיד
 • אחזקת רשת המים והביוב והמתקנים ההנדסיים בכפרי התאגיד

החברה פועלת מכח רישיון לפעילות חיונית ופעילות נוספת ( להלן: "הרישיון"), שניתן לה ביום 23 בדצמבר 2009 וזאת בהתאם לסעיף 15 לחוק תאגידי המים והביוב התשס"א, 2001. הרישיון הינו בתוקף לתקופה של 25 שנים כאשר לממונה על תאגיד המים והביוב ברשות המים הסמכות לחדש את הרישיון פעם ב- 5 שנים.

 • הסדרת לחצים
  הסדרת לחצים
 • החלפת קווים
  החלפת קווים
 • מתקנים
  מתקנים
 • בריכות
  בריכות
 • בריכות מים
  בריכות מים
 • מט
  מט"ש
 • תחנות שאיבה
  תחנות שאיבה
 • טיפול שוטף
  טיפול שוטף
 • שוברי לחץ
  שוברי לחץ

הודעות דחופות

בדיגום שבוצע אתמול 10.1.18 ע"י התאגיד במערכת המים בשכונת חיילים משוחררים צפונית נמצא חראיגה מיק'רוביאלית. הנכם נדרשים להרתיח את המים לפני שתייה ובישול וזאת עד להודעה חדשה.
באבו סנאן בשכונת "ככר עבד אלנאסר" תהיה הפסקת מים יזומה עקב עבודות  ב-14.1.18 מעשה 10.00 עד לשעה 14:00.
בג'דידה בשכונת "גרעין הכפר" תהיה הפסקת מים יזומה עקב עבודות  ב-14.1.18 מעשה 11.00 עד לשעה 15:00.
בכפר יאסיף בשכונת "סניבעה" תהיה הפסקת מים יזומה עקב עבודות  ב-11.1.18 מעשה 23.00 עד לשעה 03:00 לפנות בוקר.
 

הודעות

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة


בדיקת איכות מים

לפי סעיף 14 ו- 13 לתקנות בריאות העם , צרכן זכאי לבקש ביצוע בדיקת איכות מים בנכסו ע"י התאגיד בתשלום נוסף בהתאם לדיןהחזקת מלאי מים בבית

לפי סעיף 14 ו- 13 לתקנות בריאות העם , צרכן זכאי לבקש ביצוע בדיקת איכות מים בנכסו ע"י התאגיד בתשלום נוסף בהתאם לדין
בטחון מים

המצב המומלץ החזקת 4 ליטר לנפש כפול שלוש כמספר הנפשות בבית.


שירות לקוחות

הטלפונים של תאגיד המים אל עין:

מוקד שירות לקוחות \ מוקד תשלומים: 1800-505-106

כפר יאסיף - אבו סנאן

בנין מרואן מטאנס לידי אולמי דאוד, אזור התעשיה כפר יאסיף

טלפון: 04-9566415
פקס: 04-9561566

ג'ולס - בניין מועצה מקומית
טלפון: 04-9561566

משרדי ההנהלה

משרדי הנהלה שעות פתיחה:
א' - ה': 8:00 - 16:00

בנין מרואן מטאנס לידי אולמי דאוד, אזור התעשיה כפר יאסיף
טלפון: 9562361 / 04-9562351
פקס: 04-9562358

מוקד שירות לקוחות \ מוקד תשלומים : 1800-505-106
מס. טלפון לפניות הציבור:
1800-505-106