A- A A+

תאגיד המים האזורי אלעין

תאגיד המים והביוב האזורי אל-עין בע"מ (להלן :"התאגיד") נרשם ונתאגד בישראל ביום 1 בפברואר 2010 כחברה פרטית ומספר רישומה 514387208. החברה מוחזקת על ידי הרשויות המקומיות החברות בתאגיד: ג'דידה, מכר, כפר יאסיף, אבו סנאן, ג'וליס, ירכא, ינוח, ג'ת ומזרעה. התאגיד עוסק ב:

 • אספקת מים לתושבי יישובי התאגיד
 • סילוק שפכים לתושבי יישובי התאגיד
 • אחזקת רשת המים והביוב והמתקנים ההנדסיים בכפרי התאגיד

החברה פועלת מכח רישיון לפעילות חיונית ופעילות נוספת ( להלן: "הרישיון"), שניתן לה ביום 23 בדצמבר 2009 וזאת בהתאם לסעיף 15 לחוק תאגידי המים והביוב התשס"א, 2001. הרישיון הינו בתוקף לתקופה של 25 שנים כאשר לממונה על תאגיד המים והביוב ברשות המים הסמכות לחדש את הרישיון פעם ב- 5 שנים.

 • הסדרת לחצים
  הסדרת לחצים
 • החלפת קווים
  החלפת קווים
 • מתקנים
  מתקנים
 • בריכות
  בריכות
 • בריכות מים
  בריכות מים
 • מט
  מט"ש
 • תחנות שאיבה
  תחנות שאיבה
 • טיפול שוטף
  טיפול שוטף
 • שוברי לחץ
  שוברי לחץ

הודעות דחופות

pdfהודעה לתקשורת ולתושבים בגליל - מים אדומים

pdfخبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

תאגיד המים מודיע בזאת על הפסקת מים יזומה בג'וליס עקב עבודות אחזקה. הניתוק יהיה בשכונה הצפון מזרחית מיום 16.8.17 בשעה 22:00 ועד למחרת 17.8.17 בשעה 02.00 לפנות בוקר.

תאגיד המים מודיע בזאת על הפסקת מים יזומה בג'וליס ביום 20.8.17 עקב עבודות אחזקה. הניתוק יהיה בכל היישוב משעה 8:00 ועד לשעה 14.00 .

שירות לקוחות

הטלפונים של תאגיד המים אל עין:

מוקד שירות לקוחות \ מוקד תשלומים: 1800-505-106

כפר יאסיף - אבו סנאן

בנין מרואן מטאנס לידי אולמי דאוד, אזור התעשיה כפר יאסיף

טלפון: 04-9566415
פקס: 04-9561566

ג'ולס - בניין מועצה מקומית
טלפון: 04-9561566

משרדי ההנהלה

משרדי הנהלה שעות פתיחה:
א' - ה': 8:00 - 16:00

בנין מרואן מטאנס לידי אולמי דאוד, אזור התעשיה כפר יאסיף
טלפון: 9562361 / 04-9562351
פקס: 04-9562358

מוקד שירות לקוחות \ מוקד תשלומים : 1800-505-106
מס. טלפון לפניות הציבור:
1800-505-106