A- A A+

תאגיד המים האזורי אלעין

תאגיד המים והביוב האזורי אל-עין בע"מ (להלן :"התאגיד") נרשם ונתאגד בישראל ביום 1 בפברואר 2010 כחברה פרטית ומספר רישומה 514387208. החברה מוחזקת על ידי הרשויות המקומיות החברות בתאגיד: ג'דידה, מכר, כפר יאסיף, אבו סנאן, ג'וליס, ירכא, ינוח, ג'ת ומזרעה. התאגיד עוסק ב:

 • אספקת מים לתושבי יישובי התאגיד
 • סילוק שפכים לתושבי יישובי התאגיד
 • אחזקת רשת המים והביוב והמתקנים ההנדסיים בכפרי התאגיד

החברה פועלת מכח רישיון לפעילות חיונית ופעילות נוספת ( להלן: "הרישיון"), שניתן לה ביום 23 בדצמבר 2009 וזאת בהתאם לסעיף 15 לחוק תאגידי המים והביוב התשס"א, 2001. הרישיון הינו בתוקף לתקופה של 25 שנים כאשר לממונה על תאגיד המים והביוב ברשות המים הסמכות לחדש את הרישיון פעם ב- 5 שנים.

 • הסדרת לחצים
  הסדרת לחצים
 • החלפת קווים
  החלפת קווים
 • מתקנים
  מתקנים
 • בריכות
  בריכות
 • בריכות מים
  בריכות מים
 • מט
  מט"ש
 • תחנות שאיבה
  תחנות שאיבה
 • טיפול שוטף
  טיפול שוטף
 • שוברי לחץ
  שוברי לחץ

שירות לקוחות

הטלפונים של תאגיד המים אל עין:

מוקד שירות לקוחות \ מוקד תשלומים: 1800-505-106

ירכא, בניין עלי סלאמה
טלפון: 9562361 / 04-9562351
פקס: 04-9562358

כפר יאסיף - אבו סנאן - כביש ראשי
טלפון: 04-9566415
פקס: 04-9561566

ג'ולס - בניין מועצה מקומית
טלפון: 04-9561566

ג'דידה מכר - ליד קופת חולים לאומית

מוקד גביה - במשרדי התאגיד

משרדי ההנהלה

משרדי הנהלה שעות פתיחה:
א' - ה': 8:00 - 16:00

ירכא, בניין עלי סלאמה
טלפון: 9562361 / 04-9562351
פקס: 04-9562358

מוקד שירות לקוחות \ מוקד תשלומים : 1800-505-106
מס. טלפון לפניות הציבור:
1800-505-106